Aanneming

De constructie of renovatie van een onroerend goed geeft regelmatig aanleiding tot geschillen, waarbij de verschillende betrokken partijen vaak zeer uiteenlopende meningen hebben omtrent de oorzaak en omvang van de schade en de daarmee samenhangende aansprakelijkheden. Wij bieden juridische dienstverlening voor aannemers, architecten, bouwheren, alsook voor hun respectievelijke verzekeraars. Wij beschikken over een zeer gedegen kennis van het aannemingsrecht, de diverse soorten bouwcontracten, aannemingscontracten en architectencontracten. Zeer regelmatig staan wij private en publieke ondernemingen bij tijdens bouwgeschillen.

Experts