Nieuws

Telewerk en de Arbeidsongevallenwet eindelijk verzoend

Een arbeidsongeval is “elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt”.

Lange tijd bestond onduidelijkheid omtrent de toepassing van de Arbeidsongevallenwet op werknemers die telewerk verrichten. Wat als een telewerker bijvoorbeeld thuis van de trap dondert en hieraan een letsel overhoudt?

Middels de Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken (BS 17 januari 2019) heeft de wetgever deze lacunes weggewerkt.

Als de communicatie spaak loopt

Als de communicatie spaak loopt: over de fout van de werknemer en het belang van een goed ontslagdossier.

 

Ambos verkozen tot "Beste onafhankelijke Belgische advocatenkantoor"

Ambos will be present at the 2018 Job Fairs !

This year, Ambos will again be present with a team of lawyers to meet fresh out of school lawyers for a job interview at the Job Days of our main universities.

Come and meet us on:

  • November 8th at UGent
  • November 28th at UC Louvain
  • December 5th at KU Leuven

 

And Ambos also takes part in the Info Evening organised by the European Law Students Association  ELSA.

Philippe Van Dijck is a speaker on the subject "Advocaat, wat nu...?" 

Ambos begeleidt de aandeelhouders van MIOS bij de verkoop van hun aandelen aan Camin Cargo Control

Ambos heeft de aandeelhouders van Marine Inspection Operating Services (MIOS) BVBA begeleid bij de succesvolle verkoop van hun aandelen in deze vennootschap aan Camin Cargo Control Inc., een Amerikaanse vennootschap gespecialiseerd in inspectiediensten voor de zeevaart.

Marine Inspection Operating Services BVBA is een toonaangevende speler in het uitvoeren van tests, inspecties, laboratoriumonderzoeken en het behandelen van mengsels en additieven voor de zeevaartsector in Antwerpen, Amsterdam en Rotterdam.

Newsflash - UBO register - Deadline 30 november 2018

UBO-register: grondslagen en beginselen

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna de “Wet”) voorziet in het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden in België (in het Engels ‘UBO’ genoemd, dat staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’; hierna het “UBO-register”). 

Ambos heeft Sufina geadviseerd bij de aankoop van een meerderheidsparticipatie in de bedrijven De Groote Gaston en De Groote Deinze

De investeringsholding Sufina werd door Ambos bijgestaan bij de aankoop van een meerderheidsparticipatie in De Groote Gaston  en De Groote Deinze.

De Groote Gaston en De Groote Deinze zijn de Vlaamse leiders actief in de wegmarkeringssector. Zij hebben een indrukwekkend klantenbestand en omzet. Beide bedrijven werden, nadat zij meer dan  50 jaar hun eigen weg gevaren hadden  opnieuw samengebracht dankzij de participatie van meerdere familieleden.

Ambos begeleidt investeringsfonds KeBeK II en Walter Mastelinck bij instap in Creaplan NV

Ambos heeft het onafhankelijk Belgisch investeringsfonds KeBeK II en Walter Mastelinck begeleid bij de instap in Creaplan NV, de Belgische marktleider in beursstanden, displays en interieurs.

Ondernemer Walter Mastelinck, bekend van Transics, wordt de nieuwe CEO van Creaplan.

Oprichters Ann Vancoillie en Dirk Deleu blijven als medevennoten nauw betrokken bij de werking van het bedrijf.

RECENTE RECHTSPRAAK VAN HET HOF VAN JUSTITIE ZET DE RECHTSGELDIGHEID VAN TAL VAN STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENINGEN OP DE HELLING

Op heden maakt het Vlaams omgevingsrecht een onderscheid tussen maatregelen betreffende de ruimtelijke ordening en stedelijke bouwvoorschriften. Uitsluitend maatregelen betreffende de ruimtelijke ordening worden onderworpen aan de plan-milieueffectenrapport-plicht (vanaf nu: plan-MER-plicht).  De artikelen 2 en 3 van de strategische milieubeoordelingsrichtlijn (vanaf nu: SMB-richtlijn) dd. 27 juni 2001 voorzien echter niet in dergelijk onderscheid en onderwerpen alle ‘plannen en programma’s’ aan de plan-MER-plicht.

Ambos bestrijdt het luchtsaneringsplan voor de agglomeratie Antwerpen

Ambos begeleidt de Antwerpse actiegroepen stRaten-generaal en vzw Ademloos en auteur Jeroen Olyslaegers in hun rechtszaak omtrent het luchtsaneringsplan voor de luchtkwaliteitszone “agglomeratie Antwerpen”.

Reeds jarenlang worden in de agglomeratie Antwerpen overschrijdingen van de Europese drempelwaarden voor stikstofdioxide (NO2) gemeten. Om die reden moest overeenkomstig artikel 23 van Richtlijn Luchtkwaliteit 2008/50/EG een luchtsaneringsplan worden opgemaakt om “zo snel mogelijk” de Europese luchtkwaliteitsnormen te respecteren.

Pages