Nieuws

Inbound EU temporarily “posted workers” treated on (quasi) equal footing with “local” workers after twelve months, concerning at present some 178,000 workers

A "posted worker" is an employee who is sent by his employer to carry out a service in another EU Member State on a temporary basis, in the context of a contract of services, an intra-group posting or a hiring out through a temporary agency. Posted workers are different from EU mobile workers as they remain only temporarily in the host Member State and do not integrate its labour market.

FROM CORONA UNEMPLOYMENT TO ECONOMIC UNEMPLOYMENT: TRANSITIONAL REGIME

Due to the overwhelming amount of applications for temporary unemployment in the context of the outbreak of the coronavirus, the Belgian government decided to simplify the procedure and to open up the temporary unemployment regime for force majeure to all situations related to the coronavirus. 

Consequently, as of 13 March 2020, all temporary unemployment resulting from the virus can be considered as temporary unemployment due to force majeure and is subject to a simplified application procedure.

These measures are valid until 31 August 2020

Ambos succesfully assisted Orelia

Ambos is proud to announce that it has recently assisted Orelia with the sale of shares in six real estate companies to Cofinimmo through a contribution in kind, followed by a lease back of the homes. The conventional value of the real estate assets (nursing and care homes) for the calculation of the share price, amounted to approximately EUR 105M. Part of the newly issued Cofinimmo shares were subsequently sold through an accelerated book building. We want to congratulate Orelia with its successful transaction and wish it good luck with the further operation of its homes.

Ministerraad keurt corona-ouderschapsverlof goed

De heropstart van onze economie en de graduele heropening van de scholen stelt heel wat ouders voor grote uitdagingen inzake opvang en opvoeding van hun kroost. Om de periode te overbruggen waarin de scholen nog niet volledig open zijn en niet alle kinderen in de opvang terecht kunnen, keurde de ministerraad op 2 mei het corona-ouderschapsverlof goed.

COVID - 19 update

Dear clients and business partners,

The coronavirus (COVID-19) pandemic is affecting people and businesses all over the world and calls for unprecedented health and safety measures.

We at AMBOS have been proactively implementing measures and developing plans to prioritize the health and well-being of our lawyers, employees, clients and suppliers, while ensuring business continuity in order to meet our clients' needs throughout this period. 

Ambos Lawyers - Best Independent Belgian Law Firm

Deze ochtend was Isabelle Buelens te gast in het programma De Ochtend op Radio 1 in de rubriek “winnaars van het afgelopen jaar”. Naar aanleiding van de prijs “Best Independent Belgian Law Firm” kreeg ze de mogelijkheid om ons kantoor voor te stellen. Tegelijk liet ze haar licht schijnen over de recente wetswijzigingen van minister Geens en de effecten op onze dagelijkse praktijk.

Herbeluisteren kan via onderstaande link.

Ambos begeleidt opnieuw succesvolle overname in de Scheepvaart & Transport sector.

Ambos begeleidt opnieuw succesvolle overname in de Scheepvaart & Transport sector.

Ambos begeleidde de verkoop van het Gentse havenbedrijf "Gezworen Wegers en Meters" (GWM) aan de Deense logistieke groep DFDS.

GWM, dat reeds actief is sinds 1890 in de haven van Gent, voert naast scheeps-, gate- en tallyactiviteiten ook tellingen, temperatuurcontroles, densiteitmetingen, draught & barge surveys, bunker & hold controles en onhire/offhire surveys uit.

Nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - belangrijkste wijzigingen voor de bestaande NV/SA

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen trad in werking op 1 mei 2019.

Het nieuwe wetboek brengt enkele fundamentele wijzigingen aan het Belgische vennootschapsrecht.

De 'ster' van het nieuwe wetboek is de BV/SRL, de opvolger van de BVBA/SPRL maar dan zonder maatschappelijk kapitaal en met veel meer flexibiliteit.

Maar wat te doen met uw bestaande NV/SA? Houden? Omvormen naar een BV/SRL?

Ambos begeleidt CareinPro bij overdracht 8 woonzorgcentra in Cofinimmo

Ambos heeft CareinPro begeleid bij de inbreng van haar vastgoedportefeuille in Cofinimmo.

CareinPro’s vastgoedportefeuille bestond uit 8 woonzorgcentra gelegen in Vlaanderen.

De totale transactiewaarde bedroeg 149 miljoen EUR.

In ruil voor de inbrengen verkregen CareinPro’s aandeelhouders in totaal 1.183.737 aandelen Cofinimmo.

Telewerk en de Arbeidsongevallenwet eindelijk verzoend

Een arbeidsongeval is “elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt”.

Lange tijd bestond onduidelijkheid omtrent de toepassing van de Arbeidsongevallenwet op werknemers die telewerk verrichten. Wat als een telewerker bijvoorbeeld thuis van de trap dondert en hieraan een letsel overhoudt?

Middels de Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken (BS 17 januari 2019) heeft de wetgever deze lacunes weggewerkt.

Pages