Nieuws

COVID - 19 update

Dear clients and business partners,

The coronavirus (COVID-19) pandemic is affecting people and businesses all over the world and calls for unprecedented health and safety measures.

We at AMBOS have been proactively implementing measures and developing plans to prioritize the health and well-being of our lawyers, employees, clients and suppliers, while ensuring business continuity in order to meet our clients' needs throughout this period. 

Ambos Lawyers - Best Independent Belgian Law Firm

Deze ochtend was Isabelle Buelens te gast in het programma De Ochtend op Radio 1 in de rubriek “winnaars van het afgelopen jaar”. Naar aanleiding van de prijs “Best Independent Belgian Law Firm” kreeg ze de mogelijkheid om ons kantoor voor te stellen. Tegelijk liet ze haar licht schijnen over de recente wetswijzigingen van minister Geens en de effecten op onze dagelijkse praktijk.

Herbeluisteren kan via onderstaande link.

Ambos begeleidt opnieuw succesvolle overname in de Scheepvaart & Transport sector.

Ambos begeleidt opnieuw succesvolle overname in de Scheepvaart & Transport sector.

Ambos begeleidde de verkoop van het Gentse havenbedrijf "Gezworen Wegers en Meters" (GWM) aan de Deense logistieke groep DFDS.

GWM, dat reeds actief is sinds 1890 in de haven van Gent, voert naast scheeps-, gate- en tallyactiviteiten ook tellingen, temperatuurcontroles, densiteitmetingen, draught & barge surveys, bunker & hold controles en onhire/offhire surveys uit.

Nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - belangrijkste wijzigingen voor de bestaande NV/SA

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen trad in werking op 1 mei 2019.

Het nieuwe wetboek brengt enkele fundamentele wijzigingen aan het Belgische vennootschapsrecht.

De 'ster' van het nieuwe wetboek is de BV/SRL, de opvolger van de BVBA/SPRL maar dan zonder maatschappelijk kapitaal en met veel meer flexibiliteit.

Maar wat te doen met uw bestaande NV/SA? Houden? Omvormen naar een BV/SRL?

Ambos begeleidt CareinPro bij overdracht 8 woonzorgcentra in Cofinimmo

Ambos heeft CareinPro begeleid bij de inbreng van haar vastgoedportefeuille in Cofinimmo.

CareinPro’s vastgoedportefeuille bestond uit 8 woonzorgcentra gelegen in Vlaanderen.

De totale transactiewaarde bedroeg 149 miljoen EUR.

In ruil voor de inbrengen verkregen CareinPro’s aandeelhouders in totaal 1.183.737 aandelen Cofinimmo.

Telewerk en de Arbeidsongevallenwet eindelijk verzoend

Een arbeidsongeval is “elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt”.

Lange tijd bestond onduidelijkheid omtrent de toepassing van de Arbeidsongevallenwet op werknemers die telewerk verrichten. Wat als een telewerker bijvoorbeeld thuis van de trap dondert en hieraan een letsel overhoudt?

Middels de Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken (BS 17 januari 2019) heeft de wetgever deze lacunes weggewerkt.

Als de communicatie spaak loopt

Als de communicatie spaak loopt: over de fout van de werknemer en het belang van een goed ontslagdossier.

 

Ambos verkozen tot "Beste onafhankelijke Belgische advocatenkantoor"

Ambos will be present at the 2018 Job Fairs !

This year, Ambos will again be present with a team of lawyers to meet fresh out of school lawyers for a job interview at the Job Days of our main universities.

Come and meet us on:

  • November 8th at UGent
  • November 28th at UC Louvain
  • December 5th at KU Leuven

 

And Ambos also takes part in the Info Evening organised by the European Law Students Association  ELSA.

Philippe Van Dijck is a speaker on the subject "Advocaat, wat nu...?" 

Newsflash - UBO register - Deadline 30 november 2018

UBO-register: grondslagen en beginselen

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna de “Wet”) voorziet in het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden in België (in het Engels ‘UBO’ genoemd, dat staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’; hierna het “UBO-register”). 

Pages