Administratief recht

Het beheer van administratieve wetgeving is een belangrijk onderdeel van het zakenleven in België. Dit heeft invloed op uw relaties met de lokale en federale overheid, uw kantooromgeving en de producten en diensten die u levert.

Ambos NBGO heeft de nodige ervaring op het vlak van de bijzondere rechten en plichten die inherent zijn aan het contracteren met en het handelen door een overheid.

Administratief recht Diensten

Onze ervaring met de administratieve wetgeving kan u helpen bij volgende aangelegenheden:

 • behandeling van geschillen op het vlak van administratief recht, milieurecht en stedenbouw (Raad van State, andere administratieve rechtscolleges, burgerlijke rechtbanken)

 • contracten met de overheid

 • lokale besturen

 • onteigening

 • openbaar domein en concessies

 • openbaarheid van bestuur

 • overheidsopdrachten

 • overheidsbedrijven

 • overheidsaansprakelijkheid

 • Publiek Private Samenwerking (PPS)

Administratief recht Transacties

 • advies aan cliënt in het kader van zijn deelname aan de gunning van een concessie van openbaar domein, met inbegrip van bijstand in het kader van een beroep bij de Raad van State van een andere kandidaat tegen de gunning aan cliënt
 • advies aan cliënt i.v.m. de publiekrechtelijke aspecten van de inrichting van een windmolenpark op zijn openbaar domein