Arbeid, incentives en pensioenen

Onze practice heeft een gevestigde en zeer gewaardeerde advies- en procedurepraktijk. Het staat buitenlandse en nationale werkgevers en leidinggevenden bij in alle aspecten van het Belgisch en Europees collectief en individueel arbeidsrecht, benefits en sociale zekerheid. Het gaat hierbij op een kostenefficiënte wijze om met een steeds complexer wordende problematiek.

Arbeidsrecht Diensten

 • advies en bijstand in alle aspecten van tewerkstelling, management en dienstverleningscontracten, detachering, atypische vormen van tewerkstelling, loopbaanplanning, ontslagregelingen, beperkende clausules, enz.
 • Europese en Belgische ondernemingsraden en andere vormen van personeelsvertegenwoordiging
 • onderhandelen en opstellen van collectieve arbeidsovereenkomsten en advies inzake overdracht van onderneming en outsourcing
 • herstructurering, sluiting en collectief ontslag
 • veiligheid op het werk, monitoring, gelijke behandeling
 • immigratie (verblijfsvergunning/arbeidsvergunning, beroepskaart)
 • sociale zekerheid, internationale en bilaterale verdragen voor werknemers en zelfstandigen
 • employee benefits en begeleiding bij de harmonisatie en optimalisatie van het loonpakket
 • bijzondere bonus- en ontslagregelingen voor uitvoerende bestuurders en directieleden in beursgenoteerde ondernemingen
 • civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders, leidinggevende werknemers en rechtspersonen
 • aanvullende pensioenen en individuele pensioenbeloftes
 • due diligences, arbeidsrechtelijke en sociaalzekerheidsrechtelijke audits
 • registratie van aannemers
 • onafhankelijke bijstand en advies bij het management
 • gerechtelijke procedures en arbitrage

Arbeidsrecht Transacties

 • advies aan en bijstand van een Nederlandse consultant/investeerder in een betwisting over de rechtsgeldigheid van een ‘call and put optie’ in een aandelenregeling in een Belgische start-up onderneming
 • advies aan en bijstand van een Amerikaanse beursgenoteerde multinationale onderneming betreffende het voor- en nadeel van een consultancy- versus een bediendencontract voor de ‘aanwerving’ van een hoger kaderlid
 • advies aan en bijstand van een Amerikaanse multinationale onderneming betreffende toepasselijk recht, immigatie en ‘pay roll’ voor de aanwerving in BelgiÎ van een buitenlands kaderlid
 • advies aan en bijstand van een Belgische venture kapitaal onderneming betreffende de beÎindigng van een kaderlid mede-investeerder
 • betwisting met een Amerikaanse beursgenoteerde multinationale onderneming over de toepassing van de pestwet op het ontslag van een bediende
 • advies aan en bijstand van een farmaceutische vennootschap in het kader van een internationeel outsourcing project
 • advies aan en bijstand van een Nederlandse bouwonderneming die verwikkeld was in een strafprocedure ingevolge onwettige terbeschikkingstelling
 • advies aan en bijstand van een Amerikaanse vennootschap in een kortgedingprocedure gebaseerd op daden van oneerlijke concurrentie van haar personeelsleden