Arbitrage

De practice arbitrage geleid door Kathleen Paisley bestaat uit 4 vennoten en medewerkers, die zowel optreden als raadsman als arbiter.

De advocaten hebben een ruime ervaring als raadgever in belangrijke internationale arbitrages onder de AAA/ICDR, CEPANI, ICC, LCIA, ICSID, UNCITRAL en WIPO regels evenals in ad hoc geschillen.

Op dit ogenblik is de practice betrokken in arbitrages volgens één van deze reglementen. We werken ook nauw samen met Engelse collega’s in een LMAA arbitragezaak in London, en zijn reeds meermaals opgetreden als expert inzake Belgisch recht voor het Hoger Gerechtshof in Londen.

De vennoten die deel uitmaken van de practice worden in hun sector aanzien als vooraanstaande Belgische arbiters, Roel Nieuwdorp voor corporate, Kristiaan Bernauw voor verzekeringen en transport en Carl Bevernage voor tewerkstelling, die zaken behandelen conform - maar niet uitsluitend in het kader van- de CEPANI regels. Dit behelst verzekerings- vervoersgerelateerde zaken, zoals onder meer bedrijfsbranden, beëindiging van commerciële activiteiten, CMR aansprakelijkheid, marine en hull verzekeringen.