Automobielsector

Onze gespecialiseerde advocaten hebben hun marktkennis gebundeld in één team om spelers in de automotive sector zo efficiënt en optimaal mogelijk te bedienen, rekening houdende met de specifieke noden van de sector, zoals :

 • Blok Exemption Regulation (BER) betreffende sales en aftersales van motorvoertuigen
 • geschillen m.b.t. productaansprakelijkheid, contractuele garanties en recalls
 • herstructurering van automotive groepen en dealernetwerken

Diensten Automotive Sector

 • Arbeidsrecht: begeleiding bij klassieke arbeidsdossiers ((dringend) ontslag, sociale verkiezingen enz.), overdrachten van personeel (CAO 32 bis), outsourcing van logistieke diensten, dienstverlenings-, consultancy- en managementovereenkomsten
 • Corporate & transacties: assistentie bij fusies en overnames (overname van aandelen / overname van activa), herstructurering van automotive groepen en dealernetwerken, joint ventures, overnames uit faillissement of WCO, opstellen aandeelhoudersovereenkomsten
 • Distributie & Europees recht: productieprocessen, distributie van motorvoertuige, retail en after service, Block Exemption Regulation (BER) betreffende sales en aftersales van motorvoertuigen, dealerstandaarden en richtlijnen, concurrentiebeding en multibranding
 • Intellectuele eigendomsrechten: bescherming van en inbreuk op merken en andere intellectuele eigendomsrechten
 • Geschillen: begeleiding van diverse geschillen (o.a. met leveranciers, leasingmaatschappijen), begeleiding bij faillissement / WCO van cliÎnten, productaansprakelijkheid, contractuele garanties en recalls
 • Vastgoed en milieu: begeleiding bij aan-en verkoop van onroerend goed, begeleiding bij administratieve dossiers – inclusief alle milieurechtelijke aspecten, (milieu)vergunningen, sale-lease back , handelshuurovereenkomste

Transacties Automotive Sector

 • begeleiding van een familiale groep bij de uitbouw van een Europese distributeur van ‘spare parts’. Coˆrdinatie en begeleiding bij de aankoop van alle aandelen in een Franse en een Engelse fabrikant /distributeur van ‘spare parts’. Uitwerken van een samenwerkingsakkoord met diverse lokale Europese spelers. Oprichten van buitenlandse vennootschappen in diverse overnames
 • begeleiding van kopers en verkopers bij diverse overnames van onroerende goederen gerelateerd aan de distributie van voertuigen (garages en carrosserie) alsook assistentie bij notariÎle akten en OVAM-verplichtingen/bodemsanering
 • oprichting van diverse joint ventures tussen een investeringsgroep en diverse concessiehouders (al dan niet met carrosserie). Opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten en begeleiden van wijzigingen daaraan