Bank- en Financieel recht

Ons cliënteel omvat vele bedrijven van de financiële sector : kredietinstellingen, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en verschillende soorten beleggingsfondsen. Teneinde de efficiëntie van onze dienstverlening inzake financiële verrichtingen en regulering te maximaliseren wensen we de activiteit van onze cliënten en de ontwikkelingen in hun markten steeds beter te vatten. Vele leden van ons team heben gewerkt in financiële instellingen zodat zij een bijzondere kennis hebben verworven van de werkwijze, de economische aspecten en de reglementering van die sector.

Onze practice brengt de expertise samen die verworven is inzake kapitaalmarkten, fusie en acquisitie van financiële instellingen, financiering (ook ‘leveraged finance’), marktpraktijken en regulering en toezicht van financiële instellingen.

Financiering Diensten

De practice adviseert over alle aspecten van financiële verrichtingen en van de activiteit van financiële instellingen;

  • Kapitaalmarkten: uitgife van obligaties en converteerbare obligaties, commercial papers, medium term notes, warranten, depository receipts en andere financiële instrumenten
  • Reglementering van financiële instellingen: witwaswetgeving, toezicht en reglementering, uitgiften van financiële instrumenten, met inbegrip van advies over beperking van verhandeling
  • Financiële verrichtingen: uitgifte ( private of openbare ) van obligaties, converteerbare obligaties, warranten, financiering van acquisities (‘leveraged’, ‘senior’, ‘mezzanine’, achtergestelde leningen en ‘high yield bonds’), asset finance, derivaten (interest, interest rate, currency, credit, equity, commodity, insurance en andere swaps en opties, repos en stock lending)
  • Geschillen: advies over en behandeling van geschillen

Financiering Transacties

  • begeleiding van een internationale fusie van kredietinstellingen (ook de vennootschapsrechtelijke aspecten werden behandeld).
  • aflevering van opinies betreffende de toepassing door financiële instellingen van de wetgeving inzake bestrijding van witwasverrichtingen
  • advies aan een Nederlandse verzekeringsbemiddelaar over de regels die toepasselijk zijn bij het aanvatten en ontwikkelen van zijn activiteit in België
  • advies inzake de documentatie van verrichtingen met derivaten
  • advies over de vennootschapsstructuur van een financiële instellling