Bank- & Financiewezen

Onze Finance practice brengt een uitgebreide expertise en ervaring bijeen inzake kapitaalmarkten, fusies en overnames, financiering (al dan niet ‘leveraged’), bankgeschillen, marktpraktijken, reglementering en toezicht op de actoren in de financiële markten.

Zowel kredietinstellingen, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen als beleggingsfondsen (private equity en hedge funds) behoren tot ons cliënteel.

Transacties Financiële Sector

  • begeleiding van een internationale fusie van kredietinstellingen (ook de vennootschapsrechtelijke aspecten zijn behandeld)
  • aflevering van opinies betreffende de toepassing door financiële instellingen van de wetgeving inzake bestrijding van witwasverrichtingen
  • advies aan een Nederlandse verzekeringsbemiddelaar over de regels toepasselijk bij het aanvatten en ontwikkelen van zijn activiteit in België
  • advies inzake de documentatie van verrichtingen met derivaten
  • advies over de vennootschapsstructuur van een financiële instellling