Corporate advisering

Wij adviseren onze klanten in alle domeinen van het ondernemingsrecht. Zo werken wij vaak met hen nauw samen voor wat betreft de oprichting van vennootschappen en bijkantoren, financieringen (zowel via schuld als met kapitaal), onroerend goed, intellectuele eigendomsrechten, commerciële contracten, naleving van Belgische, Europese en buitenlandse wet- en regelgeving, fusies en overnames, joint ventures, strategische samenwerkingsverbanden, corporate governance en corporate responsability.

We bekijken de juridische vraagstukken waarmee onze klanten worden geconfronteerd steeds vanuit verschillende invalshoeken en reiken dan oplossingen aan die zo goed als mogelijk aansluiten bij hun commerciële , industriële en financiële belangen en doelstellingen. Wij nemen uitgebreid de tijd om te luisteren naar onze klanten. Alleen op die manier krijgen we niet alleen een beter inzicht in hun bedrijvigheden maar ook hun drijfveren wat ons dan weer toelaat om oplossingen te maken die op hun maat zijn gemaakt en inspelen op hun specifieke behoeften.

Corporate advisering Transacties

  • advisering van een jonge, startende ondernemer bij het oprichten van zijn eigen IT Consulting bedrijf
  • advisering van een buitenlandse betalingsinstelling met de oprichting van een Belgisch bijkantoor evenals met behalen van alle vereiste vergunningen en erkenningen
  • advisering van een buitenlands beursgenoteerd bedrijf met de naleving van van de vennootschapsrechtelijke verplichtingen van verschillende Luxemburgse dochterondernemingen
  • begeleiding van verschillende privé investeerders bij het opzetten van een investeringsvehikel en met de daaropvolgende investeringen in hernieuwbare energie projecten in België
  • advisering en begeleiding van veel Belgische middelgrote en grote ondernemingen bij de implementatie van allerhande vennootschapsrechtelijke items (voorbereiding jaarvergadering, uitgifte aandelen, opzetten warrantenplannen, kapitaalverhogingen en verminderingen, inkoop eigen aandelen, fusies, splitsingen, partiële splitsingen, etc.)