DE DIGITALE VRACHTBRIEF: EEN TWEEDE PROEFPROJECT

De digitale vrachtbrief: een tweede proefproject

 

U las het wellicht ook: “Start van het Benelux-proefproject met digitale CMR-vrachtbrief”. Klopt dit ? En was er al niet een proefproject met een digitale vrachtbrief ?

Er is inderdaad nogal wat verwarring. Dus hierna even de relevante teksten op een rij.

Dé basistekst is natuurlijk nog steeds het CMR-verdrag uit 1956, dat vanzelfsprekend enkel een papieren vrachtbrief kende. Dit verdrag laat toe dat grensverkeer tussen twee landen apart wordt geregeld. Deze bepaling wordt op Benelux-niveau aangewend om een aparte regeling in te voeren rond de digitale vrachtbrief (zie verder).

Tweede belangrijke tekst is het Aanvullend Protocol (20 februari 2008) bij het CMR-verdrag inzake de digitale vrachtbrief. Dit zogenaamde “e-CMR Protocol” geldt al in Nederland, maar (nog) niet in België en in Luxemburg. Bijgevolg is het gebruik van de digitale vrachtbrief voor wegvervoer tussen de Beneluxlanden, op basis  van het e-CMR Protocol, niet mogelijk.

Als vervolg hierop is binnen België een proefproject gestart rond het gebruik van de digitale vrachtbrief, maar enkel en alleen voor nationaal vervoer (K.B. van 10 april 2016 inzake de elektronische vrachtbrief). Hoewel het e-CMR Protocol als dusdanig niet geldt in België, wordt dit wel duidelijk als leidraad gebruikt. Volgens dit K.B. verloopt de invoering van de elektronische vrachtbrief binnen dit proefproject in twee fasen. In een eerste fase moeten de leveranciers van de software de toelating krijgen om hun technologie aan te bieden aan vervoerders. Pas in een tweede fase, nadat de softwareleveranciers de toelating verkregen hebben, kan de technologie aangeboden worden aan en gebruikt worden door vervoerders, afzenders of commissionairs.

Tot nu toe hebben negen  softwareleveranciers (uit België, Nederland en Frankrijk) binnen dit nationale proefproject een toelating verkregen.

Bovenop dit alles is nu op Benelux-niveau ook een proefproject met een digitale vrachtbrief gestart (Beschikking nr M (2017) 12 van 7 september 2017 van het Benelux-Comité van Ministers betreffende een intra-Benelux proefproject met de digitale vrachtbrief). De regels voor dit proefproject zijn grotendeels gekopieerd vanuit het reeds bestaande Belgische proefproject:

  • het e-CMR Protocol, hoewel niet van toepassing, geldt toch als leidraad;
  •  in een eerste fase moeten de softwareleveranciers toegelaten worden tot het proefproject. Deze fase is, zoals in de pers gemeld, gestart op 1 december 2017;
  • pas in de tweede fase, en ten vroegste op 1 maart 2018, kan de digitale vrachtbrief daadwerkelijk gebruikt worden voor het vervoer op de weg binnen de Benelux.

 

Dus, om terug te komen op de vragen aan het begin van dit bericht:

  • ja, er bestond reeds een proefproject, maar enkel voor Belgisch binnenlands vervoer. Het nieuwe proefproject geldt voor vervoer binnen de Benelux;
  • is het Benelux-proefproject inmiddels gestart ? Ja en neen. Ja, op 1 december 2017 voor de softwareleveranciers. Maar neen, pas ten vroegste op 1 maart 2018 voor de wegvervoerders (maar, evident, een goede voorbereiding vraagt ook tijd).

Gepubliceerd in: Juridisch nieuws