Disclaimer

De op deze website verschafte informatie maakt geen juridisch of professioneel advies uit. U mag er dan ook niet op vertrouwen alsof dit wel juridisch of professioneel advies zou zijn. Voor specifiek en up-to-date juridisch of professioneel advies dient u contact op te nemen met één van de advocaten of kan u een e-mail sturen naar info@amboslaw.be.

De website, alsook elk onderdeel van de website, wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. U mag de website, alsook enig beeld- of tekstonderdeel van de website, niet reproduceren, door welk middel of voor welk doel ook, anders dan voor de consultatie van de website.

We staan enkel toe dat er een link wordt geplaatst naar de homepagina van onze website. U mag geen link plaatsen naar enige andere pagina van de website. We behouden ons het recht voor u te vragen elke link, zelfs naar de homepagina van onze website, te verwijderen. U stemt ermee in - in voorkomend geval - aan dit verzoek onverwijld gevolg te zullen geven.