Distributie, concessie, agentuur, franchising

Cliënten gebruiken diverse technieken om zich ervan te verzekeren dat hun producten of diensten hun klanten bereiken. Dat kan gaan over agentuur, selectieve of exclusieve distributie, concessie of franchising. Ambos NBGO biedt haar cliënten op al deze gebieden een schat aan ervaring.