Faillissement en herstructurering

Ambos NBGO staat doorgaans aan de zijde van schuldeisers in faillissements- en herstructureringszaken. Het kantoor richt zich hierbij vooral op snelle en efficiënte acties bij de aanvang van faillissements- en herstructureringsprocedures met het oog op het veilig stellen, voor zover althans wettelijk mogelijk is, van de belangen van cliënten.

Ambos NBGO treedt niet op voor curatoren van faillissementen.