Geschillenbeslechtiging

Ambos NBGO benadert geschillen vanuit een ander oogpunt – we zijn ervan overtuigd dat onze cliënten er het meeste baat bij hebben om bijgestaan te worden door een advocaat die gespecialiseerd is in geschillenbeslechting en kennis heeft van de industrie en/of van de specifieke rechtsomgeving.

Dit betekent dat in ieder rechtsgebied waar we geschillenbeslechting en arbitrage aanbieden, de advocaten een doorgedreven inzicht hebben in de commerciële en wettelijke aspecten van de sector.  We hebben deze uitgebreide ervaring in biotech, olie en gas, aanneming, verzekeringen, vervoer en transport, tewerkstelling, IP, IT, telecom, onroerend goed, faillissement, administratief recht en milieurecht.  

Geschillenbeslechting Diensten

De praktijkgroep geschillenbeslechting bestaat uit elf vennoten en medewerkers, waarvan ongeveer de helft zich hoofdzakelijk, doch niet uitsluitend, bezig houdt met rechtszaken, en de andere helft met arbitrage en bemiddeling (zowel als raadgever als arbiter/bemiddelaar) en minnelijke regelingen.

De practice staat onder leiding van Ingrid Van Clemen, verantwoordelijk voor de practice nationale geschillen dat zich hoofdzakelijk bezighoudt met rechtszaken, en Kathleen Paisley, verantwoordelijk voor de practice internationale geschillen dat zich hoofdzakelijk bezighoudt met bemiddeling en arbitrage.

De structuur van het kantoor laat toe zaken te behandelen op vennotenniveau, en zorgt ervoor dat de geschillen steeds behandeld worden door advocaten die vanuit hun praktijkervaring een realistische inschatting kunnen maken van de merites van de zaak en het hieraan verbonden kostenplaatje, en die indien nodig zullen besluiten tot het voeren van rechtsgedingen of arbitrages.

De advocaten van Ambos NBGO pleiten voor gewone en voor administratieve rechtscolleges, en treden op in arbitrages onder de AAA/ICDR, CEPANI, ICC, LCIA, ICSID, UNCITRAL en WIPO regels, evenals in ad hoc geschillen.

Geschillenbeslechting Internationaal

We voeren procedures in het Nederlands, Frans, Engels en Duits (zie onze international desk). De practice bevat advocaten die opgeleid zijn aan de meest vooraanstaande Amerikaanse universiteiten en die veel ervaring hebben in Engelstalige internationale geschillenbeslechting alsook advocaten die een Amerikaanse, Engelse, Franse of Duitse juridische opleiding genoten, wat ons toelaat om met succes te wedijveren tegen de beste Belgische en Anglo-Amerikaanse kantoren.

Geschillenbeslechting Transacties

Het laatste jaar hebben we meer dan 50 zaken behandeld, met een waarde die EUR 100 miljoen overstijgt, onder meer in de sector van de verzekeringen, vervoer en transport, biotech, onroerend goed, technologie, luchtvaart, informatica, en uitzendwerk.