Governance

De governance practice van het kantoor combineert excellente lokale en internationale expertise, en is in het bijzonder gericht op corporate governance, bestuur van familiebedrijven alsook partnerships en de vergoeding van directie- en kaderleden.

Corporate governance

Onze advocaten hebben brede en diepgaande ervaring met de evoluerende Belgische en buitenlandse regulering, alsook best practices aangaande de functionering van de Raad van Bestuur en haar comitès, de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid van bestuurders, de organisatie van aandeelhoudersrelaties, alsook de praktische toepassing van corporate governance standaarden in de context van specifieke zakelijke activiteiten. Onder meer met betrekking tot het (publiek) aanbieden van effecten, fusies en overnames, interne onderzoeken en rechtszaken waarin het bestuur en management zijn betrokken of initiatieven van activistische aandeelhouders. We begeleiden onze cliënten in het begrijpen en implementeren van corporate governance best practices, zowel de vrijwillige codes als de steeds strengere wettelijke governance vereisten.

Bestuur van familebedrijven

Ons kantoor heeft zeer specifieke expertise ontwikkeld met betrekking tot het bestuur van familiebedrijven, waarbij de focus van onze begeleiding ligt op het verzekeren van de continuïteit en het succes van dergelijke bedrijven op lange termijn. We treden op als klankbord van ondernemers en hun familie om het familiebedrijf gedegen te structureren. We adviseren onder meer over opvolgingsvraagstukken, de opmaak van familiecharters en de creatie van familiefora, het opmaken van aandeelhoudersovereenkomsten en een tewerkstellingspolitiek voor familieleden, liquiditeitsschema’s voor de familieleden-aandeelhouders en de organisatie van de uitkoop van niet-actieve familieleden of de volledige verkoop van het familiebedrijf.

Bestuur van partnerships

Ons kantoor heeft een volledige praktijk ontwikkeld omtrent de oprichting en het beheer van professionele partnerships. Als dusdanig beperken wij ons niet tot de oprichting van de partnerships maar helpen we de partners met het structureren van het beheer en de regels aangaande de toetreding/uittreding uit de partnership.

Vergoeding van directie- en kaderleden

Onze advocaten die gespecialiseerd zijn in de vergoeding van directie- en kaderleden adviseren ondermingen, raden van bestuur, vergoedingscomités en individuele directie- en kaderleden over vergoedingsgerelateerde vraagstukken bij een hele reeks van transacties, inclusief fusies, overnames, leveraged buyouts, herkapitalisaties, spinoffs, WCO procedures en faillissementen, beursintroducties en joint ventures. We adviseren eveneens met betrekking tot de aanwerving van directie- en kaderleden, het ontwerpen en implementeren van retentieve- en andere compensatieplannen (met of zonder aandelencomponent) alsook het naleven van alle toepasselijke reglementering aangaande fiscaliteit, het aanbieden van effecten, corporate governance en andere relevante materies.