Handelsrecht

Advocaten met een jarenlange ervaring voor de rechtbanken en in arbitrageprocedures behandelen het hele gamma van handelsrechtelijke geschillen, met bijzondere aandacht voor:

  • geschillen binnen vennootschapsstructuren
  • distributie- en agentuurovereenkomsten, en in het bijzonder de vroegtijdige beëindiging van deze overeenkomsten
  • internationale handelscontracten: koopovereenkomsten met inbegrip van vrijwaring voor (verborgen) gebreken en productaansprakelijkheid, leasing, huur, financiering enzekerheidsmechanismen
  • vervoer en havenoperaties

Handelsrecht Diensten

Bij Ambos NBGO zijn we ons ter dege bewust van de bekommernis van onze cliënten over de kosten en de duurtijd van een procedure. Vandaar een kostenbewust en resultaatgericht optreden. Zo zullen we vaak, reeds van bij het begin van enige procedure, uitkijken naar mogelijkheden tot het leggen van beslag op goederen of bankrekeningen om de uiteindelijke betaling aan het einde van de procedure veilig te stellen.

Ambos NBGO heeft een zeer uitgebreide ervaring met procedures die tegelijkertijd in diverse landen worden gevoerd. Bovendien – en dit is vrijwel uniek voor een volledig onafhankelijk Belgisch advocatenkantoor – is één van de vennoten, een geboren en getogen Amerikaanse, gespecialiseerd in internationale arbtrage en internationale bemiddelingsprocedures.

De advocaten van Ambos NBGO kunnen optreden ten behoeve van hun cliënten voor alle rechtbanken en hoven in België (met uitzondering van het hoogste hof, het Hof van Cassatie).