Haven

Als onderdeel van haar specialisatie in de vervoer- en logistieke sector, heeft Ambos NBGO een bijzondere expertise ontwikkeld met betrekking tot havenoperaties. Hoewel de havensector natuurlijk onlosmakelijk deel uitmaakt van de vervoer- en logistieke sector, wordt de activiteit van bedrijven in de haven beheerst door een reeks regels die zeer specifiek betrekking hebben op deze havenoperaties. De problemen die hierdoor ontstaan, moeten daarom ook op een sector-specifieke wijze worden aangepakt.

Mede hierom heeft Ambos NBGO ervoor gekozen om kantoren op te richten in de havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge. Dit illustreert overduidelijk de bijzondere band van Ambos NBGO met de havensector.

Cliënten in de havensector omvatten onder meer:

  • havenoverheden
  • goederenbehandelaars, stuwadoors, naties
  • productiesites in havengebieden
  • opslagbedrijven
  • expediteurs en douane-expediteurs
  • scheepsagenten