Hernieuwbare Energie

Ambos NBGO geniet een uitstekende reputatie voor het bijstaan van cliënten actief in de markt van energie en meer in het bijzonder hernieuwbare energie.

Onze advocaten beschikken over een bijzondere ervaring met betrekking tot biobrandstoffen, zonne-energie en fotovoltaïsche installaties (voor zowel aannemers als financiële investeerders), en windenergie.

We richten ons op volgende domeinen: M&A, handels- en contractenrecht, vastgoed, IP, EU Mededingingsrecht en geschillen.

Diensten Hernieuwbare Energie Sector

 • Arbeidsrecht: begeleiding bij klassieke arbeidsrechtelijke dossiers ((dringend) ontslag, sociale verkiezingen, etc.), overdracht van personeel (CAO 32 bis), outsourcing, dienstverleningsovereenkomsten, consultancyovereenkomsten en management- overeenkomsten
 • Geschillen: internationale arbitrage betreffende overeenkomsten (upstream en downstream), arbitrage investeerders/overheid, expertise in het verkrijgen van schadevergoedingen in de olie- en gassector, begeleiding bij commerciële geschillen (incl. tegen leveranciers en leasemaatschappijen), begeleiding in geval van faillissement / ‘WCO’ bij cliënten, productaansprakelijkheid
 • Handels- en contractenrecht, (Internationale) handelsovereenkomsten, Leveranciersovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten(OEM), olie- en gasovereenkomsten (upstream en downstream)
 • IP: geschillen betreffende energie-octrooien, bescherming en inbreuk van/op merken en andere intellectuele eigendomsrechten, IP arbitrage, licentieovereenkomsten
 • Vastgoed en Milieu: begeleiding bij de aankoop en verkoop van vastgoed, begeleiding bij administratieve dossiers – incl. alle milieuaspecten, (Milieu)vergunningen, Sale en lease back, commerciële leaseovereenkomsten, pacht
 • Vennootschapsrecht & Transacties: advies bij fusies en overnames (overeenkomsten m.b.t. de verkoop van aandelen/activa), herstructuringen, joint ventures, overnames uit faillissementen of uit ‘WCO’, aandeelhoudersovereenkomsten

Transacties Hernieuwbare Energie Sector

 • Begeleiding van één van de wereldleiders in de productie van tandwielkasten voor windturbines. Onderhandelen van multi-jurisdictionele productie- en leveranciers-overeenkomsten.
 • Begeleiding van een grote Belgische speler bij de constructie van de grootste fotovoltaïsche installatie op een dakoppervlak in de Benelux.
 • Klacht bij de Europese Commissie betreffende schendingen van Europees mededingsrecht, ten behoeve van een leverancier van onderdelen van windenergieinstallaties
 • Optreden als advocaat in een ICC arbitrage betreffende de bouw van een grote biobrandstof fabriek in België.
 • Uitgebreide ervaring betreffende de arbitrages voor energie overeenkomsten (zowel upstream als downstream)
 • Arbitrage tussen investeerders en overheid betreffende onteigeningen en commerciële contracten
 • Specialisatie in het verkrijgen van schadevergoedingen in de olie- en gassector.