Herstructureringen en reorganisaties

Wij begeleiden klanten met het herstructureren van hun zaak, ongeacht of dit gebeurt binnen het kader van een gerechtelijke reorganisatie of daarbuiten.

Herstructureringen en reorganisaties Diensten

Wij streven ernaar om onze klanten in moeilijkheden innovatieve en praktische oplossingen aan te reiken om de nood zoveel als mogelijk te lenigen. Wij staan zowel vennootschappen, raden van bestuur, management, aandeelhouders als schuldeisers bij die worden geconfronteerd met een reorganisatie, (her-)financiering of herstructurering.

Wij werken met een verhouding van vennoten tot medewerkers die ver boven dat van onze grootste concurrenten ligt. Om deze reden kunnen wij onze klanten beloven dat de zaken die door ons kantoor worden behartigd, steeds persoonlijk worden opgevolgd door vennoten met de ervaring en expertise die de job vereist. Doordat onze juridische dienstverlening een heel sterke focus heeft op het bedrijfsleven kunnen wij ook onze klanten helpen met het zoeken naar en het vinden van opportuniteiten, zoals de overname of verkoop van bedrijven en of hun activa.

Herstructuringen en reorganisaties Transacties

  • begeleiding van het management van een Belgisch bedrijf actief in het intermodaal goederentransport per spoor in Europa bij de herstructurering van hun bedrijf
  • begeleiding van van een Belgische financiële instelling bij de coördinatie en implementatie van een grensoverschrijdende fusie met een van haar Europese bijkantoren