Informatietechnologie (IT)

Ambos NBGO werkt zowel voor ondernemingen waarvan de kernbedrijvigheid informatietechnologie is als voor ondernemingen wiens kernbedrijvigheid elders ligt.

IT - Informatietechnologische Bedrijven

David Dessers en zijn team hebben aan tal van Belgische en internationale ondernemingen met informatietechnologie als kernbedrijvigheid advies verstrekt betreffende hun structuur, kapitalisatie en uitbreiding (middels acquisitie of fusie), evenals aan verschillende investeringsfondsen die zich uitsluitend op dergelijke ondernemingen richten. De IT-practice verleent aan deze ondernemingen advies betreffende de vennootschaps- en handelsrechtelijke aspecten van hun bedrijf.

Wij worden betrokken bij de organisatie van de onderneming, commerciële overeenkomsten (inzonderheid algemene (gebruiks)voorwaarden, aankoopvoorwaarden, samenwerkingsovereenkomsten, herberg- en verwijzingsovereenkomsten), outsourcing, Internet-vraagstukken, computerrecht (hardware en software), elektronische handel, en geschillen daaromtrent wanneer die zich voordoen. Wij worden eveneens geraadpleegd betreffende de haalbaarheid en structuur van innovatieve projecten, en behandelen vraagstukken omtrent eReputation en cybercrime.

IT Niet-Informatietechnologische Bedrijven

Ambos NBGO verstrekt ook IT-advies aan ondernemingen die informatietechnologie niet als kernbedrijvigheid hebben, zoals advies met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, outsourcing en nearsourcing, elektronische handel en geschillen. Voor deze ondernemingen is informatietechnologie ondergeschikt aan hun kernbedrijvigheid, doch zij kan desalniettemin bepalend zijn voor het welslagen van de onderneming (bijvoorbeeld bij doorgedreven outsourcing).

Advocaten van Ambos NBGO waren eveneens betrokken bij belangrijke rechtszaken in verband met de toepassing van Europees mededingingsrecht op informatietechnologie, met name op het vlak van interoperabiliteit, standaardisering, zoekmachines en cloud computing.

IT Transacties

  • Wij zijn de raadslieden van verschillende investeringsfondsen die zich richten op informatietechnologie. Deze fondsen hebben verschillende veelbelovende investeringen gedaan in onlinegaming, datacenter-technologieÎn en online B2C-ondernemingen, met name Racktivity, Amplidata, Travel Intelligence, CyberSports, Shutl, MarkaVIP, Cicek Espeti en Peak Games. Doorgaans treden wij op als raadslieden bij investering, en nadien als raadslieden van de betrokken onderneming bij strategische juridische beslissingen.
  • De advocaten van Ambos NBGO hebben in Europa mee de grens tussen intellectuele eigendomsrechten en mededingingsrecht helpen afbakenen, een afbakening die wellicht één van de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst van intellectuele eigendomsrechten en innovatie in Europa uitmaakt.