Intellectuele Eigendom

Ambos NBGO heeft een omvattende praktijk intellectuele eigendom, en verleent advies betreffende auteursrecht, octrooien, merken, modelrechten en handelsgeheimen.

Onze advocaten verstrekken advies en behandelen geschillen met betrekking tot elk van deze rechten.  Het is onze overtuiging dat deze bredere kijk uitloopt op een betere dienstverlening.

Intellectuele Eigendom Diensten

Wij helpen onze cliënten hun intellectuele eigendom op te bouwen en te beschermen middels de inschrijving en het beheer van merken-, modellen- en domeinnaamportefeuilles, en werken mee bij de handhaving van deze rechten door douanetoezicht.

Wij helpen onze cliënten hun intellectuele eigendom uit te baten door advies te verstrekken betreffende licentie- en distributieovereenkomsten, andere overeenkomsten betreffende technologieoverdracht, onderzoeksovereenkomsten en overeenkomsten betreffende plantengewassen. Wij verstrekken eveneens advies betreffende mededingingsrecht en andere vraagstukken omtrent de regelgeving over de uitbating van intellectuele eigendom.

Wanneer zaken verkeerd lopen, vertegenwoordigen wij cliënten in Belgische en pan-Europese geschillen betreffende auteursrecht, octrooien, merken en modelrechten, in zowel procedures ten gronde als procedures in kort geding of beschrijvend beslag inzake namaak.

Wij hebben eveneens uitgebreide ervaring met betrekking tot de mediatie en arbitrage van licentieovereenkomsten en andere IP geschillen voor CEPINA, het Nederlandse Arbitrage Instituut, het WIPO Arbitration and Mediation Center, ICC, LCIA, en het ICDR.

IP Transacties