Interimarbeid

Onze gespecialiseerde advocaten hebben hun marktkennis gebundeld in één team om spelers in de interim-sector zo efficiënt mogelijk bij te staan, rekening houdend met de specifieke noden, zoals :

 • begeleiden van buitenlandse uitzendkantoren bij hun intrede op de Belgische markt
 •  allerhande geschillen met betrekking tot aansprakelijkheid
 • opstellen van allerhande contracten

Diensten Interim Sector

 • Arbeidsrecht: aanvraag van diverse vergunningen, advies en bijstand met betrekking tot verplichtingen en verplichte documenten, advies  en bijstand bij interim management, dienstverlenings-, consulancy- en managementovereenkomsten, classificatie van de arbeidsrelatie; outsourcing, bijstand bij klassieke sociaalrechtelijke dossiers
 • Corporate en transacties: assistentie bij fusies en overnames (overname van aandelen/overname van activa), herstructurering; opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten
 • Handelsrecht: advies en bijstand m.b.t. diverse commerciÎle contracten
 • Geschillen: bijstand en verdediging in diverse geschillen
 • Sociale zekerheid: bijstand bij diverse aspecten van sociale zekerheid

Transacties Interim Sector

 • advies en bijstand van een Belgisch filiaal van een Nederlands uitzendkantoor in het kader van een geschil met betrekking tot arbeidsongevallen en de aansprakelijkheidsverdeling tussen het uitzendkantoor en de gebruiker van de uitzendkracht
 • bijstand van buitenlandse uitzendkantoren bij het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen om actief te worden op de Belgische markt
 • doorlichting van een vooraanstaand internationaal uitzendkantoor
 • bijstand van een buitenlands uitzendkantoor in een geschil met de overheid gebaseerd op het vrij verkeer van diensten