Joint Ventures, Strategische allianties

Strategische allianties, joint ventures en andere complexe commerciële, industriële of financiële samenwerkingsverbanden kunnen vele voordelen bieden, op voorwaarde dat zij grondig en zorgvuldig worden voorbereid. Aandachtspunten zijn behoud van controle, flexibiliteit in besluitvorming, efficientie in bedrijfsvoering, financiering, de uitgifte en overdraagbaarheid van effecten en de daaraan verbonden rechten en plichten, de ongelijkheid om op te zeggen of uit te stappen e.d.m.

Onze uitgebreide ervaring in het adviseren van klanten omtrent het opzetten, uitvoeren en ontbinden van zowel binnenlandse als internationale joint ventures maakt het ons mogelijk om klanten samenwerkingsverbanden te laten implementeren die zich uiteindelijk vertalen in lange termijn succesverhalen.

Joint Ventures, Strategische Allianties Transacties

  • begeleiding van een Belgische fabrikant van betonproducten bij het opzetten van een samenwerkingsverband (joint venture) met een groot Turks aannemingsbedrijf in Turkije voor wat betreft de productie van betonnen dwarsliggers
  • begeleiding van een Belgische producent van residentiële, commerciële en industriële bouwsystemen bij het opzetten van een samenwerkingsverband (joint venture) met een Kazaks bouwbedrijf met het oog op de realisatie van grootschalige bouwprojecten in Kazachstan