Litigation

Ambos NBGO beschikt over ervaren en strategisch gerichte specialisten in  geschillenbeslechting verspreid over onze kantoren in Brussel, Antwerpen, Gent en Zeebrugge. Ons cliënteel strekt zich uit tot de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa (met inbegrip van pan-Europese patentprocedures en geschillenbeslechting in de Verenigde Staten).

Litigation Transacties

Voorbeelden van de geschillen die wij recent behandeld hebben omvatten bijvoorbeeld:

  • Maritiem- en transportrecht: Ons departement maritiem-, transport- en verzekeringsrecht beschikt over te veel zaken om op te noemen. Deze zaken worden gekarakteriseerd door de nood om in verschillende jurisdicties over te gaan tot gecoördineerde acties, door hun urgentie die vaak resulteert in kortgedingprocedures, scheepsbeslag of sekwester en door de aanwezigheid van verschillende soorten expertises, al dan niet via een expert van de Nautische Commissie bij de Rechtbank van Koophandel.

  • Distributierecht en handelsagentuur: Onze advocaten hebben meermaals opgetreden in een groot aantal geschillen met betrekking tot de beÎindiging van exclusieve distributieovereenkomsten en handelsagenthuurcontracten in BelgiÎ en in andere EU-landen, met inbegrip van advies, minnelijke schikkingen en volledige geschillenprocedures.

  • Milieu- en administratief recht: Het kantoor handelt tevens procedures af voor de Raad van State en de burgerlijke rechtbanken voor wat betreft milieu- en administratief recht. Zo treedt het kantoor bijvoorbeeld op als raadsman voor verschillende openbare diensten in procedures bij de Raad van State tegen administratieve beslissingen met betrekking tot onteigeningen, structuurplannen, bouwvergunningen en milieuvergunningen.

  • Verzekeringszaken: Wij treden op als raadsman voor verschillende nationale beroepsverenigingen van vrachtwagenbedrijven in geschillen met betrekking tot de transportverzekering.

  • Arbeidsrecht: Wij hebben reeds opgetreden voor verschillende cliÎnten in geschillen rond arbeidsrecht over heel BelgiÎ.

  • Intellectuele eigendomszaken: Wij vertegenwoordigen onder meer een grote Belgische groothandelaar in verschillende geschillen met betrekking tot auteursrechten, merken- en modellenrecht.

  • Vastgoedrecht: Het kantoor is betrokken in verschillende geschillen met betrekking tot handelsrechtelijke en burgerrechtelijke huurovereenkomsten.