Mededingingsrecht

Ambos adviseert inzake alle aspecten van het Belgisch en Europees mededingingsrecht. Dit betreft ondermeer:

  • Bijstand in kartelprocedures
  • Aanmelding van concentraties en de onderhandeling van verbintenissen
  • Het opstellen van distributie- en andere verticale overeenkomsten evenals van horizontale samenwerkingsovereenkomsten
  • Het voeren van verweer tegen beschuldigingen van misbruik van machtspositie
  • Het opstellen van ‘compliance programma’s’ en het verstrekken van ‘in-house’ opleidingen inzake mededingingsrecht
  • Begeleiding van clementie aanvragen voor de Belgische en Europese mededingingsautoriteiten
  • Bijstand bij huiszoekingen

Ambos verdedigt de belangen van haar cliënten voor de Belgische Mededingingsautoriteit en de Europese Commissie, evenals voor het Hof van Beroep en het Europees Hof van Justitie.