Milieu- en stedenbouwrecht

Onze milieuadvocaten hebben een ruime ervaring in de behandeling van milieurechtelijke aangelegenheden, en dit met betrekking tot de drie Belgische Gewesten (Vlaams, Brussels en Waals Gewest), met begrip van :

  • Milieuaspecten van overnames en transacties (met inbegrip van due diligence)
  • Bodemverontreiniging en bodemsanering (brownfields)
  • Afval, aanvaardingsplichten betreffende afval, afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA)
  • Vergunningen (milieuvergunning, stedenbouwkundige vergunning, socio-economische machtiging, verkavelingsvergunning)
  • Stedenbouw en ruimtelijke ordening (plannen van aanleg, bescherming als cultureel erfgoed, landschap of monument, leegstandheffing)
  • Milieubeleidsovereenkomsten
  • Europees milieurecht (AEEA, Beperking van Gevaarlijke Stoffen, afgedankte voertuigen, etikettering en verpakking)
  • Strafrechtelijke aspecten