Nieuwe Europese drempelbedragen voor overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten

Bij Verordeningen (EU) 2017/2364, 2017/2365 en 2017/2366 van 18 december 2017 heeft de Europese Commissie nieuwe Europese drempelbedragen vastgesteld voor overheidsopdrachten (klassieke en speciale sectoren) en concessieovereenkomsten. De nieuwe drempelbedragen gelden vanaf 1 januari 2018 voor een periode van in beginsel twee jaar.

De Europese drempelbedragen neergelegd in artikel 4 van Richtlijn 2014/24/EU (klassieke sectoren) worden als volgt aangepast:

  • Werken: 5.225.000 euro wordt 5.548.000 euro;
  • Leveringen en diensten (centrale overheden): 135.000 euro wordt 144.000 euro;
  • Leveringen en diensten (decentrale overheden): 209.000 euro wordt 221.000 euro.

De Europese drempels vervat in artikel 15 van Richtlijn 2014/25/EU (speciale sectoren) worden als volgt aangepast:

  • Leveringen en diensten: 418.000 euro wordt 443.000 euro;
  • Werken: 5.225.000 euro wordt 5.548.000 euro.

De Europese drempel vervat in artikel 8 van Richtlijn 2014/23/EU (concessieovereenkomsten) wordt van 5.225.00 euro opgetrokken naar 5.548.000 euro.

De Belgische regelgeving dient nog aan deze nieuwe Europese drempelbedragen te worden aangepast.

Gepubliceerd in: Juridisch nieuws

Experts