Privacy en de bescherming van persoonsgegevens

De advocaten van Ambos NBGO waren betrokken bij de totstandkoming van de Belgische regels betreffende de bescherming van persoonsgegevens en verlenen hieromtrent advies.

Wij stellen onze ervaring ten dienst van het advies dat we verlenen aan onze cliënten over de toepassing van de Belgische en Europese regels betreffende de bescherming van persoonsgegevens op een brede waaier van problemen:

  • veiligehavenbeginselen (safe harbor)
  • BCR’s
  • aangiftes bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
  • overeenkomsten betreffende de bescherming van persoonsgegevens
  • personeelsvraagstukken, inzonderheid het gebruik van informatietechnologie door werknemers
  • Internet, inzonderheid technologieoplossingen.