Publiek recht

Wij leggen ons toe op en hebben een ruime expertise inzake het economisch bestuursrecht (concessies, overheidsopdrachten, verzelfstandiging van overheidsdiensten), stedenbouw- en omgevingsrecht, het recht met betrekking tot de overheidsgoederen en onteigening. Tevens zijn wij actief in het onderwijsrecht, met een bijzondere expertise betreffende het juridisch statuut van diverse vormen van werkplekleren.

Zowel inzake advisering, bemiddeling en procespraktijk kunnen wij u bij de volgende aangelegenheden bijstaan:

 • Behandeling van administratiefrechtelijke geschillen voor de Raad van State, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, andere administratieve rechtscolleges en burgerlijke rechtbanken
 • Contracten met de overheid
 • Vergunningen
 • Overheidsopdrachten
 • Overheidsbedrijven
 • Overheidsaansprakelijkheid
 • Publiek private samenwerking (PPS)
 • Lokale besturen
 • Onteigening
 • Openbaar domein en concessies
 • Openbaarheid van bestuur

Experts