Vennootschapsrechtelijke geschillenbeslechting

Vennootschapsrechtelijke geschillenbeslechting is een bijzonder onderdeel van het vennootschapsrecht dat erop gericht is geschillen met betrekking tot vennootschappen en bedrijven te voorkomen en op te lossen.

Onze advocaten staan cliënten ook bij in arbitrage, mediatie en andere procedures van geschillenbeslechting.

Geschillenbeslechting Team

De afdeling vennootschapsgeschillen combineert gespecialiseerde kennis van het vennootschapsrecht met expertise in procesvoering en geschillenbeslechting. Wij werken op maat gemaakte oplossingen uit alsook strategisch advies aangepast aan de noden van iedere cliënt, op basis van doorgedreven kennis van diens activiteit. Onze aanpak is proactief en praktisch; ons werk is doeltreffend, gericht en kostenefficiënt.

Geschillenbeslechting Diensten

Wij vertegenwoordigen cliënten voor alle rechtbanken en administratieve en reglementaire organen in België en staan hen, indien nodig, bij naast onze bevriende kantoren voor buitenlandse rechtbanken, in (onder meer) de volgende vennootschapsrechtelijke geschillen:

 • Uitsluiting en uittreding van aandeelhouders
 • Controle en besluitvorming
 • Vragen over deugdelijke vennootschapsbestuur
 • Geschillen binnen joint ventures
 • Procesvoering met betrekking tot wanbeleid
 • Aansprakelijkheid van (gedelegeerd) bestuurders
 • Aandeelhoudersgeschillen
 • Aansprakelijkheid van groepen van vennootschappen voor dochterondernemingen
 • Geschillen betreffende bank- en zekerheidsrecht
 • Geschillen over spin-offs, splitsingen, stopzetting en ontbinding van ondernemingen
 • Vorderingen van investeerders
 • Geschillen na overnames (schending van waarborgen, interpretatie van koopovereenkomsten, aansprakelijkheid wegens niet-uitvoering