Zeerecht en havengebonden activiteiten

Zeerecht

Zeevervoer vormt de basis voor de algemene vervoerrechtpraktijk van Ambos NBGO. Honderden zaken heeft het kantoor reeds behandeld in deze sector, zowel advieswerk als procedures.

Cliënten omvatten vervoerders, P&I clubs, traders, havenbedrijven en havenoverheden.

Het kantoor behandelt alle klassieke problemen van maritiem recht:

  • ladingclaims
  • scheepsbeslag
  • scheepsveiling
  • goederenbehandelingscontracten
  • scheepsagentuurovereenkomsten

Bovendien, nu het kantoor (met in totaal ongeveer 40 advocaten) diverse gespecialiseerde afdelingen telt, hebben de zeerechtadvocaten zich in het bijzonder ook gericht op gebieden waar zeerecht in contact komt met andere rechtsgebieden zoals arbeidsrecht, sociale zekerheid, administratief en milieurecht, vennootschapsrecht en financieel recht.

Ambos NBGO heeft aldus onder meer volgende vragen behandeld :

  • opwekken van elektriciteit in havengebieden
  • arbeidsvoorwaarden aan boord van zeeschepen
  • vrijheid van dienstverlening in havengebieden

Havenoperaties

Ambos NBGO heeft kantoren in de drie grote zeehavens Antwerpen, Gent en Zeebrugge en richt zich dus in het bijzonder op de bedrijven die in deze havens actief zijn.

Ambos NBGO werkt voor havenoverheden, stuwadoors, opslagbedrijven, verzekeraars en verzekeringsmakelaars, expediteurs, scheepsagenten, douane-expediteurs, enz.

Dit werk betreft onder meer advies over de verschillende contracten met betrekking tot havenoperaties, opzetten van vennootschapsstructuren voor deze operaties en bijstand – zowel advies als vertegenwoordiging in procedures – bij incidenten en ongevallen in de haven (schade aan losinstallaties, olieverontreiniging, aanvaring, enz.).